آزیتا شرج شریفی

استادیار دانشکده علوم انسانی

En

نام: آزیتا شرج شریفی
دانشکده: علوم انسانی
گروه: حسابداری
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: S h a r i f i _ 1 2 5 8 @ y a h o o . c o m
تلفن: 01152374500
آدرس: نوشهر - میدان لتینگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر - معاون واحد - کدپستی: 4651141433

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
ایران
1384
کارشناسی
مدیریت بازرگانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
ایران
1381

دروس ارائه شده 10 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
امور مالی بین الملل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
205
یکشنبه
10-12/30
کارشناسی
بازرگانی بین الملل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
301
سه شنبه
13-15/30
کارشناسی
روش تحقیق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
301
سه شنبه
7/30-10
کارشناسی
زبان تخصصی 1 حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
108
دوشنبه
8-10
کارشناسی
زبان تخصصی 2 حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
108
دوشنبه
10-12
کارشناسی
کارآفرینی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
304
سه شنبه
10-12/30
کارشناسی
تئوری های سازمان پیشرفته
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
202
چهارشنبه
7/30-10
کارشناسی ارشد
روش تحقیق و ماخذ شناسی پیشرفته
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
204
پنج شنبه
10-12
کارشناسی ارشد
زبان تخصصی مدیریت مالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
201
چهارشنبه
10-12
کارشناسی ارشد
سازماندهی و رهبری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
201
پنج شنبه
7/30-10
کارشناسی ارشد

مقالات علمی 40 مقاله

Title
Authors
Publication Date
RICON/ٍElectronic commerce customer relationship management (A case study of petrochemical industry)
Azita Sherej Sharifi
12/1/2008
Conference
RICON 2009
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
ارئه مدل بستر های پنچگانه زیر ساخت های مورد نیاز برای اصلاح الگویی مصرف
آزیتا شرج شریفی
12/1/2008
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
ارائه مدل مفهومی از رابطه میان ابعاد سازمان و اصلاح الگوی مصرف
آزیتا شرج شریفی
12/1/2008
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
تمرکز بر کوشش های تحول در دانشگاه آزاد اسلامی
آزیتا شرج شریفی
12/1/2008
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
رویکرد مدیریت فناوری پیش نیاز فرایند توسعه
آزیتا شرج شریفی
12/1/2008
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
زیر ساخت های تولید ناب با دیدگاه عملکردی
آزیتا شرج شریفی
12/1/2008
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
فرا کار آفرینی وارائه مدل مفهومی از کارآفرینی سازمانی
آزیتا شرج شریفی
12/1/2008
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
نقش خانواده از منظر فمنیسم و فملیسم
آزیتا شرج شریفی
12/1/2008
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
نقش دانش و یادگیری الگویی در مسیر تعالی سازمانی
آزیتا شرج شریفی
12/1/2008
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
7TH AGBA/Analysis the relationship between marketing mix factors and amount of tendency to purchase life insurance in Iran insurance company
Azita Sherej Sharifi
12/1/2009
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
7TH AGBA/-Analyzing the appropriate and compatibility between aspects of organizational structure of the industry with achieving its strategies
Azita Sherej Sharifi
12/1/2009
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
الگوی نقشه استراتژیک در تحلیل عملکرد سازمانی
آزیتا شرج شریفی
12/1/2009
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
پارادایم های مدیریت ریسک و مهندسی ارزش
آزیتا شرج شریفی
12/1/2009
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
تعامل دو سویه توسعه فناوری اطلاعات و مدیریت نوین
آزیتا شرج شریفی
12/1/2009
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
تعامل دو سویه توسعه کیفیت کارکردهای دانشگاه و آموزش عالی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
آزیتا شرج شریفی
12/1/2009
Conference
همایش ملی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه آموزش
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
تعامل دوسویه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه کارکردهای دانشگاه
آزیتا شرج شریفی
12/1/2009
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
جایگاه و نقش زنان در توسعه
آزیتا شرج شریفی
12/1/2009
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
زنان تحول آفرین و توسعه فرهنگ سازمانی
آزیتا شرج شریفی
12/1/2009
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
مدیریت ارتباط با مشتری و خلق ارزش برای مشتری
آزیتا شرج شریفی
12/1/2009
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
نقش دانش و یادگیری الگویی در مسیر تعالی سازمانی
آزیتا شرج شریفی
12/1/2009
Conference
همایش ملی مدیریت منابع انسانی
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
کیفیت و سلامت زندگی در شهر الکترونیکی
آزیتا شرج شریفی
12/1/2009
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سلامت روانی دانشجویان
آزیتا شرج شریفی
12/1/2010
Conference
همایش ملی رویکردهای نوین در حفظ و ارتقای سلامت
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Brand performance based on brand features
Azita Sherej Sharifi
12/1/2011
Conference
ICIMS (سنگاپور)
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Evaluation of knowledge management maturity
Azita Sherej Sharifi
12/1/2011
Conference
ICMLC (مالزی)
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Investigation of the relationship between organizational factors, and entrepreneurship development
Azita Sherej Sharifi
12/1/2011
Conference
ICIMS (سنگاپور)
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Islamic Azad university function analysis with using SWOT model
Azita Sherej Sharifi
12/1/2012
Conference
8th ISMC 2012 (اسپانیا - مادرید)
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
اثر بخشی آموزش مهارت های هوش هیجانی بر سلامت زنان شاغل در بانک
آزیتا شرج شریفی
12/1/2013
Conference
دومین کنگره ملی روانشناسی
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
ارتباط میان عوامل آمیزه بازاریابی اینترنتی و میزان گرایش به خرید بیمه نامه های پس انداز...
آزیتا شرج شریفی - مریم چراخ
12/1/2013
Conference
اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Project Balance Evaluation: integrated method for performance evaluation
Azita Sherej Sharifi
12/1/2014
Conference
4th LDIC 2014 (آلمان)
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی تفاوت فرهنگ سازمانی موجود و مورد انتظار کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی
آزیتا شرج شریفی
12/1/2014
Conference
سومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی و بورس اوراق بهادار
آزیتا شرج شریفی
12/1/2014
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی وضعیت موجود و مطلوب فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی
آزیتا شرج شریفی
12/1/2014
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
تحلیل مفهوم حجاب
آزیتا شرج شریفی
12/1/2014
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
حجاب و عفاف و نقش آنها در سلامت روانی زن در زندگی
آزیتا شرج شریفی
12/1/2014
Conference
همایش حجاب و عفاف
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
نقش شرکت های دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی
آزیتا شرج شریفی
12/1/2014
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
هم سویی دو پارادایم مدیریت اسلامی و کارافرینی اجتماعی
آزیتا شرج شریفی
12/1/2015
Conference
اولین کنفرانس مدیریت و کارافرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
ادهوکراسی ساختار مناسب جهت رعایت حقوق شهروندی
آزیتا شرج شریفی و نسیم حسن نیا
12/8/2015
Conference
داخلی
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
Description
تحقق بازاریابی سبز و تقبل مسئولیت اجتماعی شرکت ها در برابر محیط زیست و شهروندان
آزیتا شرج شریفی
12/8/2015
Conference
داخلی
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
دانشگاه ازاد اسلامی واحد نوشهر
Description
آینده پژوهی سازمان ها گواه ضرورت تحقق مسئولیت اجتماعی آن ها
آزیتا شرج شریفی
12/12/2015
Conference
داخلی
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
دانشگاه ازاد واحد نوشهر
Description
زیر ساخت های تحقق کارافرینی و مقادیسه شاخص های اقتصادی مرتبط با کارافرینی در کشورهای برگزیده
آزیتا شرج شریفی
12/12/2015
Conference
داخلی
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
Description

سوابق اجرایی 2 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مدیریت گروه حسابداری و گمرک
دانشگاه ازاد اسلامی واحد نوشهر
مهر 1387
تاکنون
عضو شورای ارزیابی عملکرد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
تیر 1394
تاکنون

تالیف و ترجمه 3 عنوان

عنوان
ناشر
سال
نوع اثر
مجموعه آزمون های مدیریت استراتژیک
الماس دانش
1387
تالیف
مجموعه ازمون های روش تحقیق
الماس دانش
1387
تالیف
فراسوی بازاریابی سنتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
1391
تالیف

مقالات در نشریات 23 مقاله

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
رویکرد مدیریت فناوری پیش نیاز فرایند توسعه
مهندسی مدیریت
1387
17
18
استراتژی توسعه صادرات راه نجات صنایع غذایی ایران
مهندسی مدیریت
1388
29
50
زیرساخت های تولید ناب با دیدگاه عملکردی
ماهنامه مهندسی مدیریت
1388
22
34
نقش مدیریت در توسعه بهداشت حرفه ای
پزشکان امروز
1388
34
15
the role of key factors in e banking for new enterprises
/ISI/IJCRB
1389
3
999
A presentation of evaluating knowledge management level in Irans insurance companies
/ISI/AJBAS
1390
5
1486
An approach to building and implimentation of business intelligence system
/ISI/AJBAS
1390
5
1491
analysis the role of organizational factors in create and promote entreprenurship
/ISI/JBASR
1390
1
803
evaluation of intellectual asset performanceby balance score card
/ISI/AJBAS
1390
5
316
industerial strategic and its effects in performance improvement
/ISI/JBASR
1390
1
569
The role of supply chain in industrial effeciency and performance of new enterprises
ISI/JBASR
1390
1
1025
tourism management as an economic development tool in Iran
/ISI/IJBA
1390
2
69
امکان سنجی استقرار سیستم پشتیبان تصمیم در حوزه ستادی استانداری گیلان
عصر فناوری اطلاعات
1390
7
114
بررسی رابطه بین خدمات پس از فروش شرکت های خودروسازی و رضایت مشتریان
فصلنامه ISC پژوهشگر
1390
8
9
The effect of attitudes on managers creativity
/ISI/IF=0/158/ life science journal
1391
9
3044
The impact of CRM applicationn on consumer satisfaction in financial insurance
/ISI/IF=0/158/ life science journal
1391
9
3059
The study and analysis of the application effects on performance improvement ment an
/ INTERNATIONAL JOURNAL/IJOIBM
1391
4
61
بررسی کارایی و تناسب آموزش های ارائه شده در دانشگاه ها با نیازهای آموزشی جهت ارتقا کارافرینی
مهندسی مدیریت
1391
2
7
A new conceptual method for project evaluation
/ISI/IF=1/ Asia life science
1392
22
567
ضرورت دانایی محوری در عصر فناوری اطلاعات
ماهنامه عصر فناوری اطلاعات
1392
94
37
ارائه مدل مفهومی جهت ارزیابی عملکرد صادراتی در شرکت های پذیرفته شده بورس
فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت نوین
1393
3
24
Identify and assess the factors affecting compulsive buying
/ISI/IF= 0/322/ Sylwan
1394
7
285
Using learn and network models to rendering a conceptual model for evaluating
/ ISI/IF=0/3518/ IJMS
1394
4
582

تحقیقات 3 تحقیق

عنوان
بررسی تاثیر عوامل سازمانی در ایجاد و ارتقاء کارآفرینی
بررسی تناسب و سازگاری ابعاد ساختار سازمانی صنعت بیمه و تحقق راهبردهای آن صنعت
بررسی وضعیت موجود و مطلوب فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی